News & Views

Competition Seminar | 12 October 2023

8 September 2023

The event will be held in Finnish. Please find a more detailed description of the event below.

Ajankohtaista kilpailuoikeudesta

Kilpailuoikeuden saralla tapahtuu jälleen paljon sekä kansallisella että EU:n tasolla. EU:ssa alettiin esimerkiksi soveltaa 12. heinäkuuta 2023 alkaen uutta asetusta EU:n sisämarkkinoita vääristävistä EU:n ulkopuolisten maiden tuista (Foreign Subsidies Regulation), mikä tulee huomioitavaksi niin yrityskaupoissa kuin julkisissa hankinnoissakin. Yrityskauppavalvontaan liittyen Kilpailu- ja kuluttajavirasto teki hiljattain ensimmäisen siirtopyyntönsä Euroopan komissiolle ilmoitusrajojen alittavasta yrityskaupasta, minkä lisäksi EU:n tasolta on jälleen uutta tapauskäytäntöä gun jumping -tilanteita koskien. Myös Suomen uudesta hallitusohjelmasta löytyy useampi kiinnostava kilpailupolitiikkaan liittyvä kirjaus esimerkiksi yrityskauppavalvonnan prosessien kestojen kohtuullistamisesta.

Viimeaikaisesta tapauskäytännöstä on myös havaittavissa kilpailuviranomaisten kasvava mielenkiinto kilpailuoikeuden soveltamiseen työmarkkinoilla. Kilpailuviranomaiset ovat esimerkiksi kiinnittäneet huomiota käytänteisiin, joilla yritykset vaihtavat tietoja tai sopivat siitä, etteivät ne rekrytoi tai houkuttele toistensa työntekijöitä korkeammilla palkoilla. Muutoin kilpailijoiden välisen yhteistyön rajoja on viime aikoina pyritty selkeyttämään päivitettyjen komission horisontaalisten suuntaviivojen myötä, minkä lisäksi komissio on päivittämässä markkinamäärittelyä ja määräävää markkina-asemaa koskevia ohjeistuksiaan.

Seminaarissa Hannes Snellmanin kilpailuoikeuden asiantuntijat tulevat kertomaan näistä kilpailuoikeuden kehityssuunnista. Keskustelemme muun muassa seuraavista kokonaisuuksista:

  • Mitä EU:n ulkopuolisten maiden tukivalvonnan aloittaminen tarkoittaa yritysten näkökulmasta – mitä on syytä tietää ja mihin on hyvä varautua erityisesti yrityskauppatilanteissa ja julkisissa hankinnoissa?
  • Miten viimeaikainen kilpailuoikeudellinen ohjeistus tulee huomioida yritysten kaupallisessa toiminnassa ja yrityskauppatilanteissa?
  • Kilpailuoikeudellinen compliance – viimeisimmät näkemykset ja trendit

Tervetuloa keskustelemaan kilpailuoikeutta koskevista ajankohtaisista aiheista sekä vaihtamaan kuulumisia ja ajatuksia kollegoiden kanssa seminaariimme torstaina 12.10.2023 klo 9.00–10.30 toimistollemme (Eteläesplanadi 20, Helsinki). Aamiaista on tarjolla klo 8.30 alkaen. Ilmoittauduthan tilaisuuteen sähköpostitse Emilia Lanulle, emilia.lanu@hannessnellman.com. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

More News