News & Views

Webinar on State Aid, Competition Law, and Public Procurement | 23 April 2020

17 April 2020

The webinar will be held in Swedish. Please find a more detailed description of the webinar below.

Varmt välkommen till vårt webbinarium om hur coronakrisen påverkar tillämpningen av regelverken för statsstöd, konkurrensrätt och offentlig upphandling torsdagen den 23 april från 09.00 till 10.00.

Covid-19 har lett till betydande ekonomiska konsekvenser för företag i alla branscher och storlekar och många rättsområden har på kort tid anpassats med anledning av den rådande situationen för att underlätta för företag att möta det nya landskapet. Det kan vara svårt för företag och myndigheter att bedöma hur de bör förhålla sig till de riktlinjer som kontinuerligt tillkommer och Hannes Snellman bjuder därför in till ett webbinarium om hur covid-19 påverkar tillämpningen av reglerna om statsstöd, konkurrens och offentlig upphandling.

Under webbinariet kommer representanter från Hannes Snellmans Konkurrens- och upphandlingsgrupp bland annat att diskutera följande frågeställningar:

Statsstöd

  • Under vilka förutsättningar kan företag beviljas statsstöd med anledning av covid-19?
  • Finns det några risker för företag att ta emot statsstöd?

Konkurrensrätt

  • Hur påverkar covid-19 reglerna om samarbete mellan företag och missbruk av dominerande ställning?
  • Hur påverkar covid-19 konkurrensmyndigheters prövning av företagskoncentrationer?

Offentlig upphandling

  •  Vad bör beaktas vid uteslutning pga. obetalda skatter, och vid krav på ekonomisk och finansiell ställning?
  • Kan befintliga kontrakt eller ramavtal ändras med anledning av covid-19?
  • Vilka möjligheter finns det att upphandla i akuta situationer?

Talare

  • Peter Forsberg, delägare i Hannes Snellmans Konkurrens- och upphandlingsgrupp
  • Joakim Lavér, delägare i Hannes Snellmans Konkurrens- och upphandlingsgrupp
  • Nathalie Miskin, advokat i Hannes Snellmans Konkurrens- och upphandlingsgrupp

Skicka din intresseanmälan via e-mail till josefine.mollersten@hannessnellman.com.
Hoppas vi ses torsdagen den 23 april!

More News